Şartname Hazırlamak

spesification

Zayıf akım süreçlerinin her aşamasında kullanılan ürün ve/veya ürün grupları bazında uygun şartnameler hazırlamak.